طرح های اختصاصی

طرح های اختصاصی به شرح زیر است.

این خدمت جمعیت بیمه گذاران ارجمند وفادار شرکت ارائه می گردد.
1- پیگیری پرونده خسارات :بیمه گذار میتواند با توافق نسبت به واگذاری پیگیری روند خسارات خود در شعبه خسارت یا دادگستری به شرکت نمایندگی اقدام نمایند. 1.نام و نام درخواست کننده 2. کدملی 3.تلفن همراه 4. شماره پرونده خسارت 5. محل رسیدگی (شعبه ، کارگذاری) 6. زمان 7. مقصر حادثه
2- مشاوره آنلاین :خدمات مشاوره آنلاین
3- مرکز پاسخگویی 24 ساعته
4- درخواست همکاری: از قسمت همکاری با ما وارد شده و اطلاعات خود را کامل بفرمایید