بیمه بدنه اتومبیل

برند و مدل خودروی خود را انتخاب کنید.


در صورتی که خودروی شما تولید داخل است، خودروی داخلی را انتخاب کنید و در صورتی که خودروی شما وارداتی است، خودروی وارداتی را انتخاب کنید.ارزش روز خودرو قیمتی است که خودروی شما در بازار امروز خرید و فروش می‌شود.ارزش روز خودرو

بیمه قبلی خود را مشخص کنید
آیا از بیمه قبلی خود راضی بودید